През седмицата: Албена, Петрол, Биовет, Стара планина и Спарки Елтос с общи събрания

966
През седмицата: Албена, Петрол, Биовет, Стара планина и Спарки Елтос с общи събрания

Общите събрания на акционерите на Петрол, Биовет, Стара планина и Спарки Елтос, Албена, както и това на Българска фондова борса са сред най-интересните събития за настоящата седмица.

Днес (11 юни) ще се проведе общото събрание на акционерите на Петрол АД. Точка от дневния ред предвижда като дивидент да се разпределят общо 8.426 млн. лв., или по 0.0771 лв. на акция.

През изминалата година компанията разпредели по 0.0066 лв. на акция, докато година по-рано дивидентът на една акция бе 0.1192 лв.

Утре (12 юни) е последната дата за сключване на сделки с акции, даващи право на глас в общото събрание на Булгартабак холдинг. Самото събрание ще се проведе на 28 юни, като на него ще се гласуват решение за закупуване на почивна станция, собственост на Благоевград-БТ АД-Благоевград.

Сградата е с местонахождение Несебър и е 4-етажна със застроена площ 430 кв. м, 4-етажна сграда (пристройка) със застроена площ 123 кв. м, сграда - столова със застроена площ 162 кв. м и терен 2500 кв. м, заедно с инвентара и оборудването в употреба.

Пазарната цена на покупко-продажбата е определена от независими експерти и е в размер на 2.507 млн. лв. без ДДС.

По време на събранието акционерите на дружеството ще гласуват и за разпределението на печалбата за 2006 г., което е в размер на 43.064 млн. лв.

В сряда (13 юни) е последната дата за сключване на сделки с акциите на Централна кооперативна банка и Евроинс, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в предстоящите общи събрания на акционерите.

Акционерите на банката ще вземат решение за увеличение на капитала (72 760 779 лв.) до размер между 84 887 576 и 145 521 558 лв., за издаване на нови обикновени безналични акции с номинална стойност 1 лв. Общото събрание ще овласти Управителния съвет на дружеството да определи емисионната стойност на една акция от новата емисия. Долна граница на емисията е 12 126 797 акции, а горна граница на емисията - 72 760 779 броя.

Общото събрание на застрахователното дружество ще гласува за разпределянето на дивидент от 0.1693 лв. на акция, или общо 1.27 млн. лв., както и за отнасянето на 467 132.01 лв. към Фонд Резервен.

Остатъкът от чистата печалба в размер на 2 499 998 лева ще бъде използван за увеличение на капитала.

Събранието ще гласува решение за едновременно намаление и увеличение на капитала - намаление от 7 499 996 лева на 7 499 994 лева чрез обезсилване на 2 акции след предварителното им придобиване от самото дружество, едновременно с което увеличение от 7 499 994 лева на 9 999 992 лева чрез превръщане на част от печалбата за 2006 г. в размер на 2 499 998 лева в капитал, посредством издаване на 2 499 998 нови поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лев.

Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на дружеството до увеличението без реално внасяне на парични вноски. Срещу 3 от старите акции на Евроинс ще бъде получена по една нова.

В четвъртък (14 юни) ще се проведе общото събрание на акционерите на Българска Фондова Борса АД. Акционерите ще гласуват за разпределение на печалбата на институцията от изминалата година, като 493 350.44 лв. ще бъдат отнесени към фонд "Резервен" на дружеството, а останалата част от печалбата за 2006 г. - 1 173 572 лв., остава като неразпределена печалба.

Също в четвъртък на борсата ще се проведе аукцион за продажбата на незаписаните права от увеличението на капитала на Хидравлични елементи и системи АД.

Компанията планира да увеличи капитала си от 2.62 млн. лв. на 3.039 млн. лв. чрез издаване на нови 419 хил. акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 19.75 лв. всяка. За деветте дни обект на търговия бяха 2.189 млн. права, а транзакциите – 257 на брой. Оборотът по позицията възлезе на 1.862 млн. лв.

На 14 юни е и последната дата за сключване на сделки с акциите на ХД Пътища АД, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в предстоящото общо събрание на акционерите. Две седмици по-късно акционерите на холдинговото дружество ще вземат решение за промяна на наименованието на дружеството на Холдинг Пътища АД и ще приемат решение за сключване на сделки между компанията и всяко едно от неговите дъщерни дружества да бъдат сключвани сделки на стойност до 30 млн. евро.

Загубата за изминалата година, която е в размер 456 хил. лв. предвижда да се покрие с неразпределената печалба от минали години.

В петък ще се състоят общите събрания на Стара планина холд и Спарки Елтос, като и двете компании ще вземат решения за увеличения на капитала.

Акционерите на холдинговото дружество ще гласуват предложение за увеличение от 1.75 млн. лева на 21 млн. лева чрез собствени средства, докато общото събрание на Спарки Елтос ще подложи на гласуване предложението за увеличение от 2 млн. лв. на 14 млн. лв. също за собствена сметка.

В събота (16 юни) ще се състои общото събрание на акционерите на Албена АД, на което ще се гласува предложение 1% от печалбата след данъчно облагане за 2006 г., или 155.87 хил. лв., да се разпредели за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Според дневния ред на събранието остатъкът от печалбата ше бъде отнесен в Допълнителните резерви на дружеството, а акционерите ще вземат решение и за овластяване на управителните органи на дружеството за сключването на сделки Бряст АД, Албена Автотранс, Екопласт, Албена Инвест Холдинг и Интерскай, или заинтересовани лица по смисъла на чл.114 от ЗППЦК.

За изминалата седмица SOFIX добави 0.27%, до 1347.14 пункта, докато BG40 нарасна с 1.26%, до 296.32 пункта, като в сряда отчете нов исторически максимум от 300.23 пункта.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg