Записваме по минимум 25 акции от Корпоративна търговска банка

1588
Записваме по минимум 25 акции от Корпоративна търговска банка

Банката:

Корпоративна търговска банка АД (КТБ АД, Банката) е създадена през 1994 г с акционерен капитал в размер на 10 млн. лв. От 1996 г. до средата на 2000 г. банката е собственост на Булбанк АД (притежаваща 99.995 % от капитала) и на Еврофинанс АД (с 0.005% от капитала). През месец юни 2000 г. е извършена продажба на акциите на Банката на десет чуждестранни юридически лица. През периода от средата на 2000 г. до края на 2006 г. акционерният капитал е преструктуриран на няколко пъти и е увеличаван през 2002 г., 2004 г., 2005 г. и 2006 г., съответно с 4 млн. лв., 6 млн. лв., 10 млн. лв. и 20 млн. лв. и в края на 2006 г. е в размер на 50 млн. лв., изцяло платен и се състои от 5 млн. броя акции, всяка една на стойност 10 лева.

Продуктите и услугите на банката се предлагат от 283 служители, разпределени в мрежа от 26 финансови центрове и офиси.

Финансови резултати:

През 2006 г. КТБ АД реализира нетна печалба в размер на 6.544 млн. лв., или 1.84 лв.на акция. В сравнение с 2005 г. печалбата е увеличена с 49.5 %, а печалбата на една акция - с 0.11 лв., или с 6.2%.

Нетните приходи от дейността за 2006 г. са 30.938 млн. лв., спрямо 23.654 млн. лв. за 2005 г. и 19.553 млн. лв. за година по-рано.

Сумата на активите към 31 декември 2006 г. е 1.006 млрд. лв., което е с 481.701 млн. лв., или с 92.0%, повече от началото на годината. В класацията на БНБ по сума на активите КТБ АД заема 13 място (в края на 2005 г. е на 16 място), с дял от активите на банковата система 2.38%, при 1.59% година по-рано.

В края на 2006 г. предоставените от банката кредити на нефинансови институции и други клиенти са в размер на 382.811 млн. лв., което е със 117.657 млн. лв. или с 44.4 % повече, в сравнение с началото на годината.

Корпоративна търговска банка АД е специализирана в обслужване основно на корпоративни клиенти и делът на предоставените кредити на юридически лица остава непроменен и през 2006 г. – 98.4%, с абсолютен размер 376.533 млн. лв. и нарастване спрямо предходната година от 115.559 млн. лв., или 44.3%.

Предоставените кредити на български и чуждестранни частни фирми формират 90.4% от портфейла на юридическите лица, а кредитите за държавни предприятия са с 9.6% дял. Макар и с нисък относителен дял, кредитите за държавни фирми нарастват най-много – 4 пъти и в края на годината са в размер на 36.110 млн. лв., при 8.911 млн. лв. за 2005 г. и дял от 3.4%.

Общият размер на кредитите, отпуснати на физически лица, представлява 1.6 % от всички кредити, като абсолютният им размер нараства с 2 099 млн. лв. или с 50.2 % и към 31 декември 2006 г. е 6.278 млн. лв.

Портфейлът на банката от ценни книжа заема несъществен дял в сумата на активите – 5.1% и към 31 декември 2006 г. възлиза на 51.033 млн. лв. Спрямо края на предходната година портфейлът е увеличен в абсолютен размер с 19.338 млн. лв., или с 61.0 %.

КТБ АД основно финансира дейността си чрез привличане на средства от клиенти. През отчетната година размерът на привлечените средства почти е удвоен (ръст от 93.5 % спрямо края на предходната година) и към 31 декември 2006 г. те достигат 929.166 млн. лв., или с 448.923 млн. лв. повече. Почти цялото нарастване (96.0 %) се дължи на ръста на депозитите на НФИ и други клиенти. Те се увеличават с 95.1 % и към 31 декември 2006 г. са 884.215 млн. лв.

С най-голям относителен дял в общата сума на пасивите са привлечените средства от нефинансови институции и други клиенти – 95.0% в края на 2006 г. и съответно 94.2% и 92.7% за 2005 г. и 2004 г. Нарастването им за последната година е с 95.1%, а за 2005 г. е с 47.7%.

Депозитите от други финансови институции са с относителен дял в сумата на пасивите от 4.7% за 2006 г. до 6.7% за 2004 г., а увеличението им през последната година е с 62.5%, при нарастване през 2005 г. в съпоставка с 2004 г. от 22.1%.

Прогнозни данни:

В края на настоящата година активите на банката се очаква да възлязат на 1.171 млрд. лв., спрямо 1.006 млрд. лв. за 2006 г. Прогнозните данни за следващите две години предвиждат ръст на активите до 1.698 млрд. лв. и 2.207 млрд. лв.

През 2007 г. съвкупните приходи на банката ще възлязат на 87 млн. лв., а само година по-късно ще нараснат с 43.3%, до 125.071 млн. лв. сочат анализите на банката. В края на 2009 г. общите приходи вече ще са на стойност 168 млн. лв.

Нетният финансов резултат за настоящата година се очаква да възлезе на 21.7 млн. лв., докато през 2008 г. ще е 37.9 млн. лв. Година по-късно ще достигне 54.5 млн. лв.

Инвестиции:

За периода от 2004-2006 г. КТБ АД е осъществила инвестиционна програма на обща стойност 21.072 млн. лв., сочат данните от регистрационния документ. През изминалата година инвестициите са 7.575 млн. лв., докато през 2005 г. – 8.578 млн. лв.

За 2004 г. банката е инвестирала общо 4.919 млн. лв. Само до 15 март т. г. инвестициите възлизат на 372 хил. лв.

Общо 10.286 млн. лв. за периода са инвестирани за придобиване на ДМА, докато за съоръжения и оборудване – 2.442 млн. лв. За транспортни средства са отделени 1.444 млн. лв., а за стопански инвентар други 1.064 млн. лв.

Направените инвестиции за придобиване на други активи за придобиване на ДМА са на обща стойност 6.208 млн. лв.

Акционерите:

Основните акционери в банката са Бромак ЕООД и Технологичен Център-Институт по Микроелектроника (ТЦ-ИМЕ) АД, притежаващи съответно 69.34 и 29.06% от капитала на банката.

Първичното публично предлагане:

Корпоративна търговска банка възнамерява да осъществи аукцион за продажбата на 1 млн. акции с номинална стойност 10 лв. всяка и ще бъде издадена в резултат на увеличаване на капитала от 50 млн. на 60 млн. лв.

хил. лева31.12.2007 г.31.12.2008 г.31.12.2009 г.
Общо активи - към края на периода117106916980502207465
Собствен капитал - към края на периода146893184830239331
Общо приходи87280125071167889
Печалба след данъци217333793754500

Предложените акции са разпределени за два вида поръчки – лимитирани и пазарни, като за лимитираните поръчки са определени 30 % от общото предложено количество акции, или 300 000 броя акции, а за пазарните поръчки – 70 % от общото предложено количество акции, или 700 000 броя.

Лимитирана е поръчката за покупка на акции по зададена цена, която не може да бъде по-ниска от минималната емисионна стойност, определена с решение на Общото събрание (45 лева). Максималната цена, на която могат да бъдат придобити акции е 58.50 лева – цена, ненадвишаваща с 30 % минималната емисионна стойност.

Аукционът ще се проведе на 10 май от 9.00 до 16.00 часа. Едно лице може да закупи и заплати минимум 25 акции и максимум 250 хил. акции на банката.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg