50% от българите са предоставили лични данни в интернет през 2016

960
50% от българите са предоставили лични данни в интернет през 2016

© Pixabay.com

50% от българите са предоставяли лична информация в интернет през 2016 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Сред хората в ЕС, които са използвали интернет същата година, 71% са предоставяли лична информация онлайн.

Най-често споделяната информация от потребителите са контакти (61% от интернет потребителите) и детайли за плащания, като кредитна/дебитна карта или номер на банкова сметка (40%).

Малко над една пета от потребителите (22%) са предоставили друга лична информация, като снимки, местоположение или информация, свързана със здравето, заетостта или доходите им.

Делът на интернет потребителите, които са предоставили лична информация в интернет, варира от 31% в Румъния до 92% в Люксембург.

Младото поколение предоставя лична информация в интернет с по-голяма готовност – 78% от интернет потребителите на възраст между 16 и 24 години са споделили подобна лична информация онлайн спрямо 57% от потребителите между 65 и 74 години.

Близо 20% от интернет потребителите в ЕС използват софтуер, предпазващ от проследяване

Интернет потребителите могат да предприемат различни действия, отделно или заедно, за да контролират достъпа до личната информация в интернет.

Близо половината от потребителите (46%) не са позволили използването на лична информация за рекламни цели, а 40% са ограничили достъпа до профила или съдържанието си в социалните мрежи.

Сред другите предприети действия са прочитане на информацията за политиката за опазване на личните данни, преди предоставянето на лична информация (37%), проверка на сигурността на сайта (37%), ограничаване на достъпа до географско местоположение (31%) и искане сайтовете да ъпдейтнат или изтрият съхраняваната онлайн лична информация (10%).

Сред интернет потребителите, които са предприели поне едно от гореспоменатите действия, най-висок е делът им в Люксембург (91%), Финландия (87%) и Дания (85%).

Други начини за ограничаване на достъпа до лична информация онлайн са, например, промяна на настройките на браузъра, за да се предотврати или ограничи количеството бисквитки или използването на софтуер, предотвратяващ проследяването.

35% от потребителите в ЕС са променили настройките на браузъра си, за да предотвратят или ограничат натрупването на бисквитки, докато 17% са използвали софтуер, предотвратяващ проследяването.

Три четвърти от интернет потребителите в ЕС не са имали никакви проблеми със сигурността онлайн. Най-често срещаният проблем е прихващането на вируси или сходни компютърни зарази, водещи до загуба на информация и време. 21% от интернет потребителите са преживявали подобно нещо.

По-рядко срещани са злоупотребата с лична информация и/или нарушаване на неприкосновеността на личната информация, съобщено от 3% от интернет потребителите, и финансови загуби в резултат на получаването на измамни съобщения или пренасочването към фалшиви сайтове (3% от интернет потребителите).

90% от жителите на Чехия и 89% от холандците не са имали проблеми със сигурността онлайн. Но 41% от интернет потребителите в Хърватия и 36% от тези в Унгария са съобщили през 2015 г., че компютърът им е хванал вирус или друга зараза (24% от младите и 16% от възрастните интернет потребители).

40% от домакинствата в ЕС използват мобилен интернет

През 2016 г. 85% от домакинствата в ЕС са имали достъп до интернет спрямо 70% през 2010 г. Този дял е малко по-висок при домакинствата в градски райони (88%), в сравнение с тези в селските райони (80%).

Липсата на достъп до интернет сред 15% от домакинствата се дължи на факта, че той не е смятан за полезен (47%) и че хората нямат необходимите умения (42%).

През 2016 г. повечето домакинства
(83%) са имали широколентов интернет. Делът на домакинствата с фиксиран интернет е нараснал от 57% през 2010 г. до 74% през 2016 г. В същия период процентът на домакинствата с мобилна интернет връзка през мобилна телефонна мрежа е нараснал четири пъти - от 10% до 41%.

За много хора в ЕС използването на интернет се е превърнало в обичайна дейност. 82% от тях са потребители на интернет, което означава, че са били онлайн поне веднъж в последните три месеца преди допитването през 2016 г.

Този дял е малко по-голям при хората, живеещи в градски райони (86%), отколкото в селски райони (75%). Но все още има хора, които никога не са използвали интернет, въпреки че делът им намалява от 27% през 2010 до 14% през 2016 г.

Повечето интернет потребители са заявили, че са влизали редовно в интернет в тези три месеца – 87% от тях са били онлайн всеки ден, а още 10% - поне веднъж в седмицата, но не ежедневно. Най-висок е делът на ежедневните интернет потребители в Италия (96%) и в Люксембург (95%).

80% от интернет потребителите влизат в мрежата през мобилния си телефон

Днес потребителите на интернет имат много възможности за достъп до глобалната мрежа и те често избират повече от едно устройство, за да го правят. През 2016 г. мобилните телефони и смартфоните са били най-често използваното устройство за влизане в интернет (79% от потребителите в ЕС).

64% са заявили, че са използвали лаптопа си, 54% - настолен компютър, а 44% - таблет.

Сред страните членки на ЕС най-висок дял на потребителите, влизащи в интернет през мобилния си телефон, е установен в Испания (93%), Кипър и Холандия (88%). 71% от българите са влизали в интернет през мобилния си телефон.

През 2016 г. мобилните телефони и смартфоните са били използвани от почти всички млади интернет потребители на възраст между 16 и 24 години (94%) в ЕС, за да сърфират в интернет. Същото важи и за хората между 25 и 34 години (91%), докато при потребителите между 65 и 74 години делът е само 48%.

70% от компаниите в ЕС използват мобилен интернет

Днес за много компании достъпът до интернет е необходим за ежедневната им дейност. Само 3% от компаниите в ЕС не са имали достъп до интернет в началото на 2016 г., като най-висок е бил делът им в Румъния (16%) и Гърция (12%).

Сред компаниите в ЕС с достъп до интернет 95% са използвали фиксиран интернет. Но мобилната интернет връзка става все по-популярна. През 2016 г. тя е била използвана от 69% от компаниите спрямо едва 28% през 2010 г.

94% от големите компании са използвали мобилна интернет връзка през 2016 г. спрямо 69% от малките и средните предприятия. Най-голям е делът на компаниите, използващи мобилен интернет, във Финландия (94%), Дания и Хърватия
(88%).

В България делът на компаниите, използващи мобилен интернет, е най-нисък в ЕС – само 45%.

В последните години скоростта на интернет връзката е нараснала значително и бързият интернет е достъпен на все повече места. Между 2011 и 2016 г. делът на компаниите в ЕС със скорост на връзката от поне 100 мегабита в секунда се е увеличил от 6% на 13%.

70% от компаниите в ЕС са предоставили мобилно устройство на служителите си

През 2016 г. половината от служителите в ЕС са използвали компютър с достъп до интернет. Този дял е малко по-висок при големите компании (53%), в сравнение с малките и средните предприятия (47%).

69% от компаниите са предоставили на служителите си мобилно устройство с мобилна интернет връзка. Това важи за почти всички компании в скандинавските страни – 94% във Финландия, 92% в Дания и 85% в Швеция, докато в България и Румъния не е обичайна практика, съответно 41% и 43%.

Най-честата причина, поради която компаниите предоставят мобилно устройство на служителите си, е за да им осигурят достъп до работни имейли (86% от компаниите в ЕС). Сред другите причини са работа върху бизнес документи (50%) или използването на бизнес приложения (44%).

Електронното пазаруване става все по-разпространено в ЕС, като потребителите оценяват предимствата на пазаруването по всяко време и навсякъде, достъпа до по-широка гама от продукти и възможността лесно да сравняват цените.

Електронното пазаруване расте - особено сред младите интернет потребители

Сред хората в ЕС, които са използвали интернет в годината преди допитването през 2016 г., 66% са пазарували в сайтове за електронна търговия, което означава, че са поръчвали стоки и услуги онлайн през този период. През 2007 г. те са били 50%.

Над 80% от интернет потребителите във Великобритания (87%), Дания (84%) и Германия (82%) са пазарували в интернет миналата година.

Пазаруването в интернет е популярно при всички възрастови групи. През 2016 г. най-висок е бил делът на пазаруващите в сайтове за елестронна търговия сред интернет потребителите на възраст от 25 до 34 години (75%), следвани от възрастовата група между 35 и 44 години (69%) и 16 до 24 години (68%).

При възрастните интернет потребители между 65 и 74 години 53% са пазарували стоки и услуги миналата година.

В последните десет години делът на пазаруващите онлайн в ЕС е нараснал във всички възрастови групи, но най-много при интернет потребителите между 16 и 24 години (от 44% през 2007 г. до 68% през 2016 г.).

Дрехи и спортни стоки – най-популярните онлайн покупки в ЕС

Около 60% от онлайн пазаруващите в ЕС са си купували дрехи и /или спортни стоки онлайн в годината преди допитването от 2016 г., което ги превръща в топ категория в онлайн покупките. Други обичайни покупки включвали пътуване и ваканционно настаняване (52%), домакински уреди (44%) и билети за събития (38%). По-рядко потребителите пазаруват в интернет храна (23%) и лекарства
(13%).

Българите са с най-висок дял на онлайн пазаруващите, които са си поръчали дрехи и/или спортни стоки в ЕС през 2016 г. (78%), следвани от жителите на Малта и Великобритания (72%).

Резервирането на пътуване или подслон по време на ваканция онлайн е било най-популярно в Люксембург (76%) и Дания (71%). Купуването на домакински уреди онлайн е най-разпространено във Великобритания (64%) и в Германия (53%), а поръчването на билети за събития – в Швеция (59%) и в Холандия (58%).

Безпроблемно пазаруване в интернет за повечето потребители

Мнозинството от онлайн пазаруващите
(68%) в ЕС не са имали никакви проблеми при поръчването или купуването онлайн. Сред най-често срещаните проблеми са забавяне на доставката (17% от пазаруващите в интернет) и технически проблеми на сайтовете (13%).

Онлайн бизнес и електронни продажби

В последните няколко години делът на хората, поръчващи стоки и услуги онлайн, нараства стабилно. Компаниите, продаващи стоките или услугите си в интернет, потенциално могат да достигнат до голям брой онлайн клиенти и да допълнят традиционните си канали за продажби.

20% от компаниите в ЕС продават онлайн

През 2016 г. 20% от компаниите в ЕС са обявили, че са извършвали електронни продажби на клиенти, на други компании и/или на държавните власти. Това е умерено повишение спрямо 15% през 2010 г.

Най-голям е делът на компаниите, извършващи онлайн продажби, в Ирландия (30%), Дания (29%), Германия и Швеция (28%). В България едва 9% от компаниите са съобщили, че са извършвали онлайн продажби през 2016 г.

Какво е фишинг и как да се защитим от него Какво е фишинг и как да се защитим от него Близо 5 пъти са се увеличили мейлите от типа фишинг в последните месеци

Оборотът, генериран от електронни продажби, възлиза на 16% от общия оборот в ЕС, леко повишение спрямо 14% през 2010 г.

Сред страните членки оборотът от електронни продажби е най-висок за бизнеса в Ирландия (35% от общия оборот), следвана от Чехия
(31%) и Белгия (29%).

Делът на оборота от електронни продажби на големите компании в ЕС е 22% - над два пъти повече, отколкото този на малките и средните предприятия (9%).

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

На фокус

Иновативни технологии за интелигентно почистване на подове у дома

Новата прахосмукачка-робот Roomba i7+ не само обича, но е и...