Оптимизъм сред все повече европейски потребители

1065
Оптимизъм сред все повече европейски потребители

Настроението на потребителите в много от страните от Европейския съюз се подобрява за първи път от началото на финансовата и икономическа криза, независимо от несигурността, породена от дискусиите по пакета от спасителни мерки за Гърция. Това е един от основните изводи на проучването на потребителския климат в Европа, направено от GfK, което предоставя поглед върху развитието на очакванията за икономиката, цените и приходите, както и намеренията за покупка сред потребителите от Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Полша, Румъния, Франция и Чехия. Тези 11 държави обхващат около 80% от общото население в 27-те страни-членки на ЕС. Информацията е налична на официалния сайт на компанията.

Рецесията в Европа сякаш е стигнала дъното и икономиката в повечето страни започва да се възстановява от най-тежкия срив след Втората световна война. В много страни икономическите данни показват лека тенденция към нарастване за първи път от началото на първото тримесечие на тази година. Въпреки това, последствията от финансовата и икономическа криза в никакъв случай не са преодоляни.

Много потребители са все още неспокойни и не са убедени, че подемът в техните държави ще остане устойчив. Някои страни все още са изправени пред трудности в резултат от финансовата криза и нейните последствия, като най-ярък пример е Гърция. Несигурността по отношение развитието на събитията там, както и в Ирландия и Португалия, се отразява на оптимизма на потребителите за икономическото развитие в техните страни, се казва в проучването.

Вторият значим въпрос за европейците е инфлацията. България, например, очаква общо нарастване на цените от 5 до 6% до края на тази година. Растежът на цените на храната и горивата особено тревожи потребителите в Европа.

Икономически очаквания: правителствена криза безпокои чешките потребители

В почти всички страни, обхванати от проучването, рецесията сякаш е стигнала дъното. Като цяло, икономическите очаквания са се увеличили през второто тримесечие или поне са останали стабилни - на нивата, регистрирани през март. Много потребители се надяват, че тяхната държава е в състояние да преодолее кризата в средносрочен план. Изключение правят Австрия, където показателят се е понижил от началото на годината, както и Република Чехия. Германия продължава да бъде движещата сила на растежа в Европа: показателят там понастоящем е 50.3 пункта.

Показателят регистрира особено силно повишаване и в Испания, Великобритания, Франция и Полша. Румъния показва рязко нарастваща тенденция през последните 12 месеца: показателят се повишава постоянно и от ниво -71 пункта през юни 2010 е стигнал до сегашното ниво от -26.2 пункта.

Въпреки очакваното ниво на растеж от 1.9% за т.г., населението на Чехия показва слабо доверие в сегашната икономика на страната. Това е отразено в икономическите очаквания на потребителите, които са достигнали най-ниското си ниво (-48.1 пункта) от началото на 2006-а, когато започва регистрирането на информацията. Основните причини за тази неувереност могат да се открият вътре в самата държава: чешкото правителство преживява криза.

Гражданите се страхуват, че обявените реформи, и по-конкретно пенсионните, няма да се проведат навреме, а предстоящото увеличение на безработицата през второто полугодие е още едно основание за безпокойство. Тези перспективи, както и непрекъснатото нарастване на цените на храната и енергията, са причина за много песимистичните очаквания на чехите относно посоката на развитие на националната им икономика през предстоящите месеци.

В Австрия показателят се е понижил с почти 10 пункта през второто тримесечие, достигайки сегашното ниво от 21 пункта. Непрекъснатите дискусии за финансовата криза в Европа и многомилярдния откуп на Гърция безпокоят потребителите. И австрийците, като чехите, се страхуват, че собствената им икономика ще пострада непропорционално в резултат на това.

Икономическите очаквания в Гърция изглеждат стабилизирани за кратко и остават постоянни през второто тримесечие, въпреки че нивото е все още изключително ниско: показателят понастоящем е -54.7 пункта. Независимо от това, строгите ограничителни мерки, наложени от гръцкото правителство, които са и условието за получаване на помощ от ЕС, означават, че гръцките гражадни са изправени пред нови съкращения и икономии и това ще има ефект на нокаут върху икономиката на страната на фона на все по-силно чуващия се глас на протестиращите.

Сега е особено важно гръцкото правителство да включи хората с високи приходи и икономическия елит в мерките за икономии и най-сетне да се пребори с черния пазар, защото в противен случай усилията за консолидация на бюджета ще са неуспешни и няма да се приемат от населението, отчитат от GfK.

Очаквания за цените: населението на Великобритания се надява да види намаляване на инфлацията

В много от страните, обхванати от проучването, очакванията за цените от страна на потребителите са преминали пика си и са се понижили през второто тримесечие. Италия понастоящем регистрира най-ниското си ниво (-18.4%). Въпреки че показателят е все още много висок във Франция (32 пункта), положението в страната се е подобрило значително: през април показателят е бил 49 пункта. Очакванията за цените в Австрия също са на високо ниво от 30.6 пункта. Показателят се е повишил във Великобритания, Чехия и Гърция.

Очакванията за цените във Великобритания са се понижили с над 19 пункта между март (17.3 пункта) и май (-1.9 пункта). Независимо от това, инфлацията остава на ниво от около 4.5%, като основни фактори са нарастващите цени на храната и горивата. След чувствителното увеличение през последните няколко месеца, потребителите очевидно очакват обрат в тенденцията на цените.

Пакетът от строги ограничителни мерки на британското правителство, относително високата безработица и широко разпространеното замразяване на заплатите могат също да допринесат за по-ниско ниво на инфлацията. Ако потребителите имат по-малко пари в джоба си, търговците на дребно не могат да им прехвърлят директно тежестта от нарастването на цените на суровините и стоките. Последствие от това ще бъде задържане на възходящата спирала в средносрочен план.

Развитието в очакванията за цените в Гърция е непостоянно. Показателят се е понижил с 15.2 пункта от април до май и е достигнал -17.6 пункта. Очакванията за цените през юни отново са се повишили значително и са достигнали настоящето ниво от 8.7 пункта. Дискусиите за увеличаване на данъците, като част от новия пакет строги ограничителни мерки, изглежда оказват влияние. Например, ДДС върху различни продукти и услуги, като храната и напитките в ресторантите, се е увеличил от 11 на 23%, което има допълнително пряко отражение върху живота на гърците. Излизането със семейството и приятелите е неизменна част от живота в тази средиземноморска страна, затова ефектът от този данък се усеща особено явно от потребителите. Освен това, се предвижда увеличаване на данъка върху най-евтините марки тютюневи изделия.

Очаквания относно приходите: Признаци на възстановяване в Испания

През второто тримесечие на 2011-а очакванията за приходите в цяла Европа също са се покачили. Показателят се е увеличил в Германия, Испания, Австрия, Румъния и Полша, като в някои случаи това покачване е значително.

Германия продължава да регистрира най-високата досега стойност от 44.6 пункта. Показателят се е стабилизирал в България и Чехия, макар и на ниско ниво, а във Франция е достигнал рекордно ниското ниво от -41.9 пункта за юни. Само гърците са по-песимистично настроени по отношение на очакваните си приходи: стойността на показателя се е задържала на -58.6 пункта през юни. Драстичните стъпки във връзка с втория пакет ограничителни мерки, включително увеличените данъци, допълнителното премахване на социални придобивки, както и намаляването на заплатите в публичния сектор, се отразяват в съвкупност на положението в Гърция.

Испанците смятат, че ще има постепенно икономическо възстановяване в Испания и съответно очакват подобряване на финансовото си положение. Въпреки че безработицата понастоящем все още надхвърля 21%, тя е намаляла слабо във всички сектори на икономиката. Това се дължи най-вече на туризма: понастоящем отново има повишено търсене на работници за сезонния туризъм и това се отразява директно върху покупателната способност на сезонните работници. Спадът в туризъма в страните от Северна Африка също се отразява благоприятно на Испания. Въпреки това, все още не се забелязва подобряване в общото състояние на пазара на труда, което е решаващо за подобряване настроението на испанските потребители.

В Полша показателят е достигнал рекордно ниско ниво от -47.5 пункта през април. Оттогава той се е повишил до сегашното ниво от -27.4 пункта. Полската икономика се е възстановила много добре от глобалната икономическа криза и отбелязва растеж от 3.8% за миналата година. През първото тримесечие на 2011-а, брутният вътрешен продукт се е увеличил с около 4.5% и поляците се надяват този подем да повлияе благоприятно и да доведе до увеличаване на заплатите през предстоящите месеци. Въпреки че безработицата остава доста висока, около 13%, в първото тримесечие на годината е регистрирано нарастване от 4.1% в наемането на работна ръка, което е признак за началото на повратна тенденция.

Намерения за покупка: нарастващите цени се превръщат в проблем в България

Постепенно подобряващата се икономическа среда и очакването за връщане към по-високи доходи, се отразяват на намеренията за покупка. Тенденцията е стигнала дъното в повечето страни и показателят или се покачва леко, или остава стабилен. В това отношение Германия регистрира най-висока стойност от 35.1 пункта, а Гърция е в другия край на скалата с -41.8 пункта, следвана от близо от Великобритания с -41.5 пункта.

В България показателят е продължил да се понижава през второто тримесечие, макар и не така рязко както досега. От март насам, той се е понижил с почти 6 пункта и понастоящем е -3.1 пункта - най-ниското ниво от февруари 2005 година. Инфлацията е сериозен потенциален проблем в България в средносрочен план. Процентът на инфлация от близо 6% представлява опасност за политическата стабилност на страната и за възможностите й за устойчив растеж.

Имайки предвид, че свободните средства вече едва покриват стандартните жизнени разходи и че това едва ли ще се промени в обозримо бъдеще поради високия процент на инфлация, потребителите не смятат, че сега е подходящ момент за големи покупки, освен абсолютно належащите. Те трябва първо да консолидират бюджета на домакинствата си.

След дебатите в Гърция за нов пакет от строги ограничителни мерки, включая увеличаване на данъците, орязване на социалните придобивки и увеличаване на различни плащания към бюджета, намеренията за покупка там са се понижили с 13,7 пункта до сегашното ниво от -41,8 пункта.

Проучването

Резултатите са извадка от проучването MAXX на GfK на потребителския климат и се основават на интервюта с потребители, провеждани ежемесечно във всички страни от Европейския съюз, от името на Европейската Комисия.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg