Оптимизъм сред все повече европейски потребители

1176
Оптимизъм сред все повече европейски потребители

Настроението на потребителите в много от страните от Европейския съюз се подобрява за първи път от началото на финансовата и икономическа криза, независимо от несигурността, породена от дискусиите по пакета от спасителни мерки за Гърция. Това е един от основните изводи на проучването на потребителския климат в Европа, направено от GfK, което предоставя поглед върху развитието на очакванията за икономиката, цените и приходите, както и намеренията за покупка сред потребителите от Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Полша, Румъния, Франция и Чехия. Тези 11 държави обхващат около 80% от общото население в 27-те страни-членки на ЕС. Информацията е налична на официалния сайт на компанията.

Рецесията в Европа сякаш е стигнала дъното и икономиката в повечето страни започва да се възстановява от най-тежкия срив след Втората световна война. В много страни икономическите данни показват лека тенденция към нарастване за първи път от началото на първото тримесечие на тази година. Въпреки това, последствията от финансовата и икономическа криза в никакъв случай не са преодоляни.

Много потребители са все още неспокойни и не са убедени, че подемът в техните държави ще остане устойчив. Някои страни все още са изправени пред трудности в резултат от финансовата криза и нейните последствия, като най-ярък пример е Гърция. Несигурността по отношение развитието на събитията там, както и в Ирландия и Португалия, се отразява на оптимизма на потребителите за икономическото развитие в техните страни, се казва в проучването.


Вторият значим въпрос за европейците е инфлацията. България, например, очаква общо нарастване на цените от 5 до 6% до края на тази година. Растежът на цените на храната и горивата особено тревожи потребителите в Европа.

Икономически очаквания: правителствена криза безпокои чешките потребители

В почти всички страни, обхванати от проучването, рецесията сякаш е стигнала дъното. Като цяло, икономическите очаквания са се увеличили през второто тримесечие или поне са останали стабилни - на нивата, регистрирани през март. Много потребители се надяват, че тяхната държава е в състояние да преодолее кризата в средносрочен план. Изключение правят Австрия, където показателят се е понижил от началото на годината, както и Република Чехия. Германия продължава да бъде движещата сила на растежа в Европа: показателят там понастоящем е 50.3 пункта.

Показателят регистрира особено силно повишаване и в Испания, Великобритания, Франция и Полша. Румъния показва рязко нарастваща тенденция през последните 12 месеца: показателят се повишава постоянно и от ниво -71 пункта през юни 2010 е стигнал до сегашното ниво от -26.2 пункта.

Въпреки очакваното ниво на растеж от 1.9% за т.г., населението на Чехия показва слабо доверие в сегашната икономика на страната. Това е отразено в икономическите очаквания на потребителите, които са достигнали най-ниското си ниво (-48.1 пункта) от началото на 2006-а, когато започва регистрирането на информацията. Основните причини за тази неувереност могат да се открият вътре в самата държава: чешкото правителство преживява криза.

Гражданите се страхуват, че обявените реформи, и по-конкретно пенсионните, няма да се проведат навреме, а предстоящото увеличение на безработицата през второто полугодие е още едно основание за безпокойство. Тези перспективи, както и непрекъснатото нарастване на цените на храната и енергията, са причина за много песимистичните очаквания на чехите относно посоката на развитие на националната им икономика през предстоящите месеци.

В Австрия показателят се е понижил с почти 10 пункта през второто тримесечие, достигайки сегашното ниво от 21 пункта. Непрекъснатите дискусии за финансовата криза в Европа и многомилярдния откуп на Гърция безпокоят потребителите. И австрийците, като чехите, се страхуват, че собствената им икономика ще пострада непропорционално в резултат на това.

Икономическите очаквания в Гърция изглеждат стабилизирани за кратко и остават постоянни през второто тримесечие, въпреки че нивото е все още изключително ниско: показателят понастоящем е -54.7 пункта. Независимо от това, строгите ограничителни мерки, наложени от гръцкото правителство, които са и условието за получаване на помощ от ЕС, означават, че гръцките гражадни са изправени пред нови съкращения и икономии и това ще има ефект на нокаут върху икономиката на страната на фона на все по-силно чуващия се глас на протестиращите.

Сега е особено важно гръцкото правителство да включи хората с високи приходи и икономическия елит в мерките за икономии и най-сетне да се пребори с черния пазар, защото в противен случай усилията за консолидация на бюджета ще са неуспешни и няма да се приемат от населението, отчитат от GfK.

Очаквания за цените: населението на Великобритания се надява да види намаляване на инфлацията

В много от страните, обхванати от проучването, очакванията за цените от страна на потребителите са преминали пика си и са се понижили през второто тримесечие. Италия понастоящем регистрира най-ниското си ниво (-18.4%). Въпреки че показателят е все още много висок във Франция (32 пункта), положението в страната се е подобрило значително: през април показателят е бил 49 пункта. Очакванията за цените в Австрия също са на високо ниво от 30.6 пункта. Показателят се е повишил във Великобритания, Чехия и Гърция.

Очакванията за цените във Великобритания са се понижили с над 19 пункта между март (17.3 пункта) и май (-1.9 пункта). Независимо от това, инфлацията остава на ниво от около 4.5%, като основни фактори са нарастващите цени на храната и горивата. След чувствителното увеличение през последните няколко месеца, потребителите очевидно очакват обрат в тенденцията на цените.

Пакетът от строги ограничителни мерки на британското правителство, относително високата безработица и широко разпространеното замразяване на заплатите могат също да допринесат за по-ниско ниво на инфлацията. Ако потребителите имат по-малко пари в джоба си, търговците на дребно не могат да им прехвърлят директно тежестта от нарастването на цените на суровините и стоките. Последствие от това ще бъде задържане на възходящата спирала в средносрочен план.

Развитието в очакванията за цените в Гърция е непостоянно. Показателят се е понижил с 15.2 пункта от април до май и е достигнал -17.6 пункта. Очакванията за цените през юни отново са се повишили значително и са достигнали настоящето ниво от 8.7 пункта. Дискусиите за увеличаване на данъците, като част от новия пакет строги ограничителни мерки, изглежда оказват влияние. Например, ДДС върху различни продукти и услуги, като храната и напитките в ресторантите, се е увеличил от 11 на 23%, което има допълнително пряко отражение върху живота на гърците. Излизането със семейството и приятелите е неизменна част от живота в тази средиземноморска страна, затова ефектът от този данък се усеща особено явно от потребителите. Освен това, се предвижда увеличаване на данъка върху най-евтините марки тютюневи изделия.

Очаквания относно приходите: Признаци на възстановяване в Испания

През второто тримесечие на 2011-а очакванията за приходите в цяла Европа също са се покачили. Показателят се е увеличил в Германия, Испания, Австрия, Румъния и Полша, като в някои случаи това покачване е значително.

Германия продължава да регистрира най-високата досега стойност от 44.6 пункта. Показателят се е стабилизирал в България и Чехия, макар и на ниско ниво, а във Франция е достигнал рекордно ниското ниво от -41.9 пункта за юни. Само гърците са по-песимистично настроени по отношение на очакваните си приходи: стойността на показателя се е задържала на -58.6 пункта през юни. Драстичните стъпки във връзка с втория пакет ограничителни мерки, включително увеличените данъци, допълнителното премахване на социални придобивки, както и намаляването на заплатите в публичния сектор, се отразяват в съвкупност на положението в Гърция.

Испанците смятат, че ще има постепенно икономическо възстановяване в Испания и съответно очакват подобряване на финансовото си положение. Въпреки че безработицата понастоящем все още надхвърля 21%, тя е намаляла слабо във всички сектори на икономиката. Това се дължи най-вече на туризма: понастоящем отново има повишено търсене на работници за сезонния туризъм и това се отразява директно върху покупателната способност на сезонните работници. Спадът в туризъма в страните от Северна Африка също се отразява благоприятно на Испания. Въпреки това, все още не се забелязва подобряване в общото състояние на пазара на труда, което е решаващо за подобряване настроението на испанските потребители.

В Полша показателят е достигнал рекордно ниско ниво от -47.5 пункта през април. Оттогава той се е повишил до сегашното ниво от -27.4 пункта. Полската икономика се е възстановила много добре от глобалната икономическа криза и отбелязва растеж от 3.8% за миналата година. През първото тримесечие на 2011-а, брутният вътрешен продукт се е увеличил с около 4.5% и поляците се надяват този подем да повлияе благоприятно и да доведе до увеличаване на заплатите през предстоящите месеци. Въпреки че безработицата остава доста висока, около 13%, в първото тримесечие на годината е регистрирано нарастване от 4.1% в наемането на работна ръка, което е признак за началото на повратна тенденция.

Намерения за покупка: нарастващите цени се превръщат в проблем в България

Постепенно подобряващата се икономическа среда и очакването за връщане към по-високи доходи, се отразяват на намеренията за покупка. Тенденцията е стигнала дъното в повечето страни и показателят или се покачва леко, или остава стабилен. В това отношение Германия регистрира най-висока стойност от 35.1 пункта, а Гърция е в другия край на скалата с -41.8 пункта, следвана от близо от Великобритания с -41.5 пункта.

В България показателят е продължил да се понижава през второто тримесечие, макар и не така рязко както досега. От март насам, той се е понижил с почти 6 пункта и понастоящем е -3.1 пункта - най-ниското ниво от февруари 2005 година. Инфлацията е сериозен потенциален проблем в България в средносрочен план. Процентът на инфлация от близо 6% представлява опасност за политическата стабилност на страната и за възможностите й за устойчив растеж.

Имайки предвид, че свободните средства вече едва покриват стандартните жизнени разходи и че това едва ли ще се промени в обозримо бъдеще поради високия процент на инфлация, потребителите не смятат, че сега е подходящ момент за големи покупки, освен абсолютно належащите. Те трябва първо да консолидират бюджета на домакинствата си.

След дебатите в Гърция за нов пакет от строги ограничителни мерки, включая увеличаване на данъците, орязване на социалните придобивки и увеличаване на различни плащания към бюджета, намеренията за покупка там са се понижили с 13,7 пункта до сегашното ниво от -41,8 пункта.

Проучването

Резултатите са извадка от проучването MAXX на GfK на потребителския климат и се основават на интервюта с потребители, провеждани ежемесечно във всички страни от Европейския съюз, от името на Европейската Комисия.

Българският бизнес

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg