333 млн. лв. е премийният приход на застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2009 г.

837

Най-нови видеа