Ако един мениджър не мечтае, той няма да е успешен ръководител - Лъчезар Цоцорков, изп. директор на Асарел Медет (2-ра част)

Най-нови видеа