Александър Николов, портфейлен мениджър в УД Карол Капитал Мениджмънт, Шумът на парите

854

Най-нови видеа