Александър Николов, портфейлен мениджър в УД Карол Капитал Мениджмънт, Шумът на парите

779

Най-нови видеа