Александър Николов, портфейлен мениджър в УД Карол Капитал Мениджмънт, Шумът на парите

958

Най-нови видеа