Четирите нужди на онлайн търговеца и как да бъдат задоволени

В момента се наблюдава една огромна тенденция сред онлайн търговците, които изживяват бърз растеж. Постоянно се променят нуждите на потребителите, а това налага използването на технологични решения, които ги удовлетворяват и които дават възможност на самия бизнес да се развива и да скалира своите възможности. Това заяви Юлиян Цолов, главен изпълнителен директор на Senteca Commerce, в панела „Ползите от микроуслугите, базирани на архитектура vs. монолитни платформи“ по време на първото издание на форума Digital Trends. 

Най-нови видеа