Фалитът на търговски център е много рядко явление - Франк Уайтинг, мол мениджър на The Mall

1071

Най-нови видеа