Финансовата стабилност - основа на плановете за икономическо възстановяване съгласно Пакта за стабилност и растеж, Димитър Главчев, Комисия по бюджет и финанси

562

Най-нови видеа