Грантове за 173 млн. лв. ще бъдат насочени към дребния бизнес

Малките фирми и микропредприятията ще могат да разчитат на грантови схеми на обща стойност 173 милиона лева. С тях ще бъдат подпомогнати между 15 и 20 хиляди фирми.

Най-нови видеа