Имаме възможно стартираме комасионни проекти в общо 200 землища - Радослав Манолов, зам. председател на БАСЗЗ и изп. директор на Адванс Терафонд АДСИЦ

2158


Най-нови видеа