Интервю със Симеон Елазаров, изпълнителен директор на Софийска стокова борса, 29.08.2008 г.

Най-нови видеа