Инвестирането на чужди пазари ни дава възможност да стъпим в сектори, в които нямаме възможност на БФБ-София - Георги Бисерински, изпълнителен директор на КД Ин

980

Най-нови видеа