"Ще разширим кредитирането с по-голям темп, отколкото се очаква да се разрасне пазара през 2010 г." - Атанасиос Петропулос, главен изп. директор на Ем

Най-нови видеа