Иван Такев, изп. директор на БФБ-София, Шумът на парите 2010 г.

797

Най-нови видеа