Иван Такев, изпълнителен директор на Българска Фондова борса

1039

Най-нови видеа