Иван Такев, изпълнителен директор на Българска Фондова борса

966

Най-нови видеа