Иван Такев: Ще предложим конкурентни условия

2978

По отношение на сегмента на търговия на държавни ценни книжа на борсата, в момента нашите правила се намират в Комисията за финансов надзор (КФН). След одобрението им ще имаме правната възможност да огранизираме този пазар. Остава на дневен ред организиране и приключване на съответните сделки.

Това заяви Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София, в отговор на въпроса на модератора на панел „Капиталови пазари“ Илиян Скарлатов какво се случва в Лондон с държавните ценни книжа на борсата.

Тъй като държавните ценни книжа се съхраняват в отделен депозитар, който е част от БНБ, трябва да бъде уредена комуникацията с него. Уточнихме правилата, по които ще се осъществява тази комуникация, каква информация, по какви канали ще тече и т.н.

Оттук насетне топката не бих казал, че е у нас. Ако беше така, щяхме да стартираме пазара преди година и половина, посочи още Такев.

Най-нови видеа