Намеренията на правителството да харчи резерва за оперативни разходи са лоша идея - Ричард Ран, председател на НС на ИПИ,

Най-нови видеа