Не е нужно една компания да е голяма, за да се търгува на борсата - Камен Колчев, председател на СД на ЕЛАНА Финансов Холдинг (2-ра част)

1052

Най-нови видеа