Не съм чул за случай, маркировката да е помогнала за по-лесното намиране на краден автомобил - коментар на Пламен Ялъмов, изпълнителен директор на ЗАД "Али

815

Най-нови видеа