Никола Янков, председател на Съвета на директорите на Експат Капитал, Шумът на парите 2010

973

Най-нови видеа