Николай Василев, Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Експат Капитал

Най-нови видеа