BISERA 7 - компонент на Единната платежна зона в евро - Любомир Цеков, изп. директор на Борика-Банксервиз, на MySuccess.bg in Finance

Най-нови видеа