Ще бъда инициаторът, веднага след Нова година, да има по-добър диалог между правителството, НОИ, синдикати, работодатели и БАДДПО - Тотю Младенов, министър на т

582

Най-нови видеа