Шумът на парите 2015: Димитър Костадинов, управляващ партньор в Ентреа Кепитъл

Най-нови видеа