Шумът на парите 2015: Михаел Бюл,Гл. изп. директор на Виенската фондова борса

Най-нови видеа