Очакваме ръстът в цените за 2012 г. на земеделската земя да се запази и да е около 10 на сто - Борислав Петков, председател на УС на БАСЗЗ

2440


Най-нови видеа