Одобрявате ли увеличението на необходимия стаж за пенсиониране?

Най-нови видеа