Одобрявате ли увеличението на необходимия стаж за пенсиониране?

699

Най-нови видеа