Одобрявате ли увеличението на необходимия стаж за пенсиониране?

980

Най-нови видеа