Одобрявате ли увеличението на необходимия стаж за пенсиониране?

804

Най-нови видеа