Петър Василев, Портфолио мениджър, Алфа Асет Мвниджмънт, Шумът на парите 2010

1055

Най-нови видеа