Петър Василев, Портфолио мениджър, Алфа Асет Мвниджмънт, Шумът на парите 2010

1149

Най-нови видеа