Петър Василев, Портфолио мениджър, Алфа Асет Мвниджмънт, Шумът на парите 2010

712

Най-нови видеа