Петър Василев, Портфолио мениджър, Алфа Асет Мвниджмънт, Шумът на парите 2010

1116

Най-нови видеа