Петко Вълков, изпълнителен директор на БенчМарк Асет Мениджмънт на форума "Шумът на парите 2010"

1153

Най-нови видеа