Петко Вълков, изпълнителен директор на БенчМарк Асет Мениджмънт по време на Шумът на парите 2011

708

Най-нови видеа