3 приоритета, 5 водещи цели, 7 инициативи - Белин Моллов, член на Управителния съвет на Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC) и председател на групата п

1127

Най-нови видеа