Александър Маджиров, портфолио мениджър, ОББ Асет Мениджмънт - "Ден на македонския капиталов пазар и македонските емитенти в България"

Най-нови видеа