БАУД е активен участник при изготвянето на новото законодателство - Стоян Тошев, председател на УС на БАУД, на форума „Шумът на парите 2011"

Най-нови видеа