Без капиталовия пазар нямаше да реализираме плановете си - Огнян Донев, председател на СД и изп. директор на Софарма

967

Най-нови видеа