Бизнесът вече не се дели по националност -Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз, по време на Българо-Австрийския Бизнес Фору

857

Най-нови видеа