Близо 90 на сто от представените акции гласуваха положително за публичния статут на БФБ, за нов Устав, които са важни условия за бъдещото развитие на БФБ, като

1053

Най-нови видеа