Дали Евростат няма да поиска от нас да отчетем като бюджетен разход, "инвестицията" в ТЕЦ-София, което означава още по-голям дефицит - Георги Ангелов,

876

Най-нови видеа