Фасилити мениджърите са и стрес мениджъри - Силвия Петрова, фасилити мениджър, ЧЕЗ България

938

Най-нови видеа