Фасилити мениджърите са и стрес мениджъри - Силвия Петрова, фасилити мениджър, ЧЕЗ България

1111

Най-нови видеа