Голяма част от нужните за обновяване на сградния фонд средства ще трябва да се осигурят от хората - Екатерина Захариева, заместник-министър на регионалното разв

671

Най-нови видеа