Има постоянство на ПЧИ, но не във финансовия сектор- Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

898

Най-нови видеа