Има сериозна асиметрия при изпълнението на антикризисните мерки - Божидар Данев, председател на БСК

984

Най-нови видеа