Има сериозна асиметрия при изпълнението на антикризисните мерки - Божидар Данев, председател на БСК

1034

Най-нови видеа