Има сериозна асиметрия при изпълнението на антикризисните мерки - Божидар Данев, председател на БСК

885

Най-нови видеа