Имаме положителен растеж на работната заплата в номинално изражение в периода на рецесия - доц. д-р Васил Цанов

Най-нови видеа