Инж. Петър Терзиев, директор на Общинско предприятие Софпроект - Общ градоустройствен план

2706

BalREc: Smart City Investment - Sofia, Конфенеренция за публичните и частните проекти, които подобряват условията за живот и бизнес

Най-нови видеа