Ипотечният кредит ще е водещ продукт на банките през следващите години - Стоян Бозвелийски, директор "Клонова мрежа и дистрибуционни канали" в МКБ Юни

1001

Най-нови видеа