Иван Искров за ефективността на банките при продължаваща криза в икономиката /1 част/

1853

Дискусия с участието на гуверньора на БНБ г-н Иван Искров на тема: „Ефективност на банките при продължаваща криза в икономиката. Източници на банкова печалба в условия на влошаваща се бизнес среда.“

Най-нови видеа