Излизаме от кризата бавно и мъчително - Румен Симеонов, подуправител на БНБ, на IX-ия международен финансов форум "Банки Инвестиции Пари"

538

Най-нови видеа