Как създадохме големия аутсорсинг център на HP в България - Саша Безуханова, директор "Публична администрация" в НР за Централна и Източна Европа, на

854

Най-нови видеа