Лекция на полския икономист и финансист проф. Лешек Балцерович /2 част/

Лекция на полския икономист и финансист проф. Лешек Балцерович на тема: „Фактори, определящи дългосрочния икономически растеж: ролята на сътресения и системни влияния.“

Най-нови видеа